اربعین حسینی عزای پور ختم المرسلین بر عموم آزادگان جهان تسلیت

بـسـوز ای دل که امروز اربـعیـن است     ***    عـزای پـور ختـم المرسـلیـن است

مـرام شـیـعـه در خـون ریـشـه دارد      ***      نگـهبانی ز خط خـون چنین است

حـسـین بن علـی سالار دین است      ***      امـام و رهـبـر اهـــل یـقـیـن است

قــیـام کـربـلـــا گـشـت تـــا قـیـامـت    ***      سراسر درس بهـر مسلمین است

به یاد کربلا دلها غمین است  دلا خون گریه کن چون اربعین است

/ 0 نظر / 19 بازدید